Restaurering

Mange gamle bygg holdes sammen av gode tanker – og litt treverk. Det er lite som er så krevende som restaurering av eldre boliger, da vegger og konstruksjon kan skjule mange dårlige løsninger. Datidens standard var kanskje også mest rettet mot det som var tilgjengelig av materialer og midler.

Vi anser oss som dyktige på dette området, og bestreber å innhente mest mulig informasjon om eksisterende konstruksjon og kvalitet. Dette for å gi deg det beste grunnlaget for avgjørelse, både på budsjett og utføring.

Ta kontakt for å diskutere nærmere, vi tar gjerne en befaring for å diskutere løsninger og utføring.