Tilbygg og ombygging

Går du med drømmer om ett større tilbygg, eller kanskje en ombygging av eksisterende romløsninger? Huset du har er kanskje ikke tilrettelagt for din livssituasjon, om det er familieforøkelse eller om ett langt liv har gitt deg behov for en bedre planløsning. Vi har kunnskaper som trengs for å se de praktiske løsningene.

Vi tilbyr hjelp i tidlig planlegging for sammenkobling mot eksisterne bygg. Det skal se naturlig ut, og være praktisk gjennomførbart innenfor de kostnadsrammene som er gitt. Med erfaring ser en ofte bedre hvor det vil være naturlig å bygge seg på, og hvilke dimensjoner som må brukes. Det kan også være lurt å ta med en byggmester i en tidlig fase, slik at overraskelsene kan bli identifisert før byggingen starter. Vurdering av tegninger har vi gjort ofte!